Ca Dao

 

 

Thần tượng

 Ôi Bố, Bố của tôi
Một người Cha tuyệt vời
Tôi đă nghĩ về Người
Một chiều mưa dày đặc
Khi ḷng tôi vằng vặc
Một nỗi niềm thương Cha

Cuộc đời đây
Sự nghiệp đây
Người đă cho tôi tất
Được hay mất?
Bại hay thành?
Cần thật sự phấn đấu
Vui ḷng Cha yêu dấu

Ôi Bố, Bố của tôi
Một người Cha tuyệt vời
Hăy thử nghĩ về Người
Đấng Sanh Thành bất diệt

 

Ca Dao

Tháng 8, 1986

 
 

Trang Ca Dao

Chu Trầm Nguyên Minh

art2all.net