chu trầm nguyên minh

 

Thơ cho mẹ

 


 

Khi con về đó muộn màng
Mẹ từ dương thế khói vàng lung linh
Thuyền đưa bến vắng vô t́nh
Sầu con ở lại riêng ḿnh nôi xưa
Buổi về hồn mẹ hay chưa
Chiều trên đồng vắng ai đưa sang bờ
Lệ con dấu thẳm mịt mờ
Nguyện xin cầu nhẹ ván thiêng mẹ về.

Chu Trầm Nguyên Minh
 

 

 

 

 

art2all.net