CUNG DIỄM

 

Sch :

 

Ti Vẫn Cn Thơ :

 

Phần I :

Say ; Cn Vận Thơ Xanh ; Qu Ti đ  ;

Niềm đau khn ni  ; Nửa  ;

 

Phần II :

Tnh răng mi  ;  Mnh ơi mnh   ;

Cn nặng nợ đời  ;  Ong cha

 

 

 

Thơ :

 

Nặng tnh ai chắc cũng như ai

 

Nhớ hoa vương giả

Nhớ hoa vương giả ( nhạc Mộc Thing)

 

Nợ / Lng thơ si sục

 

Tm trăng

 

Trắng cnh hoa quỳnh

 

Việt Nam rồi sẽ về đu

 

 

 

Văn :

 

Đi hi bn bon

 

 

 

art2all.net