Đặng Tiến

 

n g ậ m   n g ù i   c ố   s ự

 

Lảo đảo năm năm lệ mấy hàng,

Ngậm ngùi cố sự, bóng lưu quang.

Cuối thu, mưa nát ḷng dâu biển,

Ngày muộn, chuông đau chuyện đá vàng.

Chán ngán nhân t́nh, sầu ngất ngất.

Già teo thân thế, hận mang mang.

Hẹn cùng giời đất ṃn xuôi ngược,

Chí lớn không đầy nửa tấc gang.

 

Thâm Tâm (1944)

 

***

 

Bài họa

 

Năm năm doi dơi áng mây Hàng

Rượu đắng ai cầu chén dạ quang ?

Khúc hát lai từ hoài chỉ thắm,

Câu thơ nhật mộ dạ khô vàng.

Thịt da đất nước : da liền thịt,

Hải phận muôn trùng : phận ngổn ngang.

Giọng cỗi đêm ngày chim gọi bạn,

Tấc ḷng cố quận lửa nung gang.

 

Đặng Tiến

18.03.2011