Đặng Tiến

 

Nhớ Nguyễn Ti Cẩn

 

 

Gặp nhau mới đ thoắt ba năm

Tủi tủi mừng mừng khc vấn an

Anh ngoi tm mươi đ yếu sức

Ti gần bảy chục mấy an tm

Ph sinh khng lệ (*) hồng phai thắm

Tri kỷ lng e nhạn biệt tăm

Khắc khoải người xưa sao nhớ bạn

Trăm năm trời đất biệt tri m.

 

Đặng Tiến

27.2.2011

Bệnh viện Jacques Cartier (**)(*) lệ : ngại (từ độc lập ny t dng, chỉ cn phổ biến trong từ kp e lệ). Nhị Độ Mai : Hễ trời c mắt th ta lệ g.

(**) Tc giả vừa mổ tim, đang nằm dưỡng bệnh th được tin mất bạn. Anh đ đọc cho chng ti bi thơ ny qua điện thoại.