Tưởng niệm 100 năm

Hn Mạc Tử

1912 - 2012

________

 

Gởi trăng nt mộng ảo huyền

Thanh Tr

 

 

100 năm Hn Mạc Tử

Trang Thanh Tr

Trang Đặng Tiến

art2all.net