Đặng Tiến

THƠ

 

 THI PHÁP & CHÂN DUNG

 

 

Mục lục

 

Lời giới thiệu: Tiếng Việt mẹ đẻ, thơ và thi pháp

Gửi bạn đọc

Thơ là ǵ, cập nhật, Orléans ngày 15.12.2008

Thơ là ǵ ?

Roman Jakobson và thi pháp

Claude Levi Strauss - Bách niên giai lăo

Nguyễn Tài Cẩn trên nền Thi học Việt Nam

Ư thơ và lời thơ

Thơ và khoa Ngôn ngữ học Tây phương

Mấy lối giảng thơ

Trái cam và ḥn bi

Quốc âm thi tập của Nguyễn Trăi

Nữ tính trong thơ Bà Huyện Thanh Quan

Tản Đà, thi sĩ của phôi pha

Đức tin trong hồn thơ Hàn Mặc Tử

Những đóng góp của Thế Lữ vào phong trào Thơ Mới

Hành tŕnh Xuân Diệu

Thơ thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Quang Dũng Một thoáng mơ phai

Văn Cao Lá khát vọng

Lê Đạt và Bóng chữ

Khóc vợ hiền

Hoàng Trúc Ly - Nụ cười trong và đôi mắt sáng

Thi giới Đinh Hùng

Bùi Giáng

Bùi Giáng nguồn xuân

Đồng chí, từ Núi Đôi đến Trường Sơn

Con nhện vương tơ

Những câu hát giă bạn

 

_________________________

 

Đọc thêm : Gửi độc giả niềm tin và t́nh yêu Việt Nam (mạng thể thao và văn hóa)

               Đọc sách : Thơ - thi pháp và chân dung ( mạng Phụ Nữ Online)

Đặng Tiến với thi pháp và thơ tiếng việt - Hữu Đạt ( diễn đàn forum)

Thi pháp thơ và tiếng Việt ( Văn Nghệ)

Phê b́nh thơ trong tập sách "Thơ" của Đặng Tiến (diễn đàn forum)

Blog Nhị Linh

 

 

Trang Đặng Tiến

art2all.net