1O ĐOẢN KHC

 

THƠ   DIN NGHỊ

 

 

 

 

1. Huế của ngy xưa

 

2. G da đen gc phố

 

3. Bng mẹ

 

4. Ở xm hng me

 

5. Con đường thương tch

 

6. Một cht vng thu

 

7. Ngắm ni

 

8. Em 17, 13

 

9. Bng ni

 

10. Tận cng nỗi nhớ

 

 

 

 

art2all.net