Đng Hương

 

Blog  NG TRC ĐNG-HƯƠNG

 

Nh thơ Đng Hương đ ra đi

lc 13:00, March 19, 2022 tại Php

Nguyện cầu hương hồn Đng Hương thanh thản trn ci vĩnh hằng

 

 

 

Anh c thể

Ấu thơ

Bng hạc bay xa

cy đn chưa kịp mua

Chi lạ

Chiếc o nữ cứu thương

C  b của nhnh soan

Đm trời Biarritz / tuổi gi thu

Đm trời Biarritz ( Nhạc Mộc Thing)

Đa hồng trắng cho em

giọt sương sớm

Hạt ngọc trai

Hạt trắng

Hạt trắng ( Nhạc Mộc Thing)

Huế chừ răng anh

Hương bưởi, tm khế

K ức ma thu

Lời ru qua đời / tiếng ht ru con

mi tc chờ / em chỉ xin một ngy

Mưa thng su xa anh

Muộn phiền khng tn

Những v̀n thơ xun

Nốt nhạc thương

Sinh nhật em, ma Tết

Thung lũng hồng

Thương nhớ / ngẩn ngơ

Thương nhớ người

Tiếng khc mất mẹ

Từ hạt bụi tro

 

 

 

art2all.net