Giọt Thu

 

 

 

DĂ QUỲ EM

 Anh về trễ dă quỳ vàng đi mất
Cao nguyên em đứng lại một mảnh đèo
Phố rất thật mắt nàng thơ phía biển
Pleiku anh biết nói ǵ hơn

Cao nguyên em thác nước hẹn ḥ riêng
Anh phố thị ngẫm ngợi mùa suy nghĩ
Con nai, con mang em viết bài thơ ấy
Có chim Pit chuyện tṛ với quả ớt sáng nay

Anh hỏi chi rừng đếm những lời cây
Con cá suối gọi b́nh minh đuôi quẫy
Nỗi buồn vu vơ cúc quỳ về trong ấy
Thạch Thảo lưng chiều tím cơn gió ... không emGiọt Thu

 

~~oOo~~

 

 

 

art2all.net