Giọt Thu

 

 

 

ĐA D QUỲ EM

Ngy em đi chỉ mnh ti nơi đ
Em c nghe ma đng đến nơi đy
Vng mnh mang theo triền sng, suối nhỏ
Nụ tnh chung ti uống cạn men ngy

Ngy em đi d quỳ vương mắt biếc
Em c nghe lng ta cứ bng khung
Từng cnh hoa như ngn tia nắng nhỏ
Rủ hồn nhin... thương qu một tuổi chờ

Em c nghe chiều cao nguyn ở đ
Nắng xn xao từng lời gi v cy
Tnh Bazan cc quỳ vng lối nhỏ
Như vầng dương lấp lnh một mai ngy

Ta đ biết biết em từ thu ấy
Tnh ln men diệu vợi những ma say
Ma đng vừa mới chớm cht heo may
Em khu cc dt vng nơi phiến l

Em v tư i hồn nhin thương qu
Rủ hồn ta vng nắng những triền sng
Chở ma trăng e ấp với bng khung
i d quỳ vng tươi hơn mắt nắng

Cảm ơn em nụ cc quỳ thầm lặng
Nở hồn nhin thch thức cả ma đng
Trt yu em từ nhen nhm tơ lng
Nở rộ vo đng mu Bazan...mỗi độ...

 

Giọt Thu

 

 

art2all.net