h nguyn lngEm Về Nắng Hạ

(đn hiền nội thăm chu
hai tuần từ Neveda trở về)

 

 

Em về hạ trắng trở vng
Cho vui hồng nở hai hng em qua
Nắng lung linh ửng mặt hoa
Mơn man gi vn tc la xa vai
Cỏ xanh m đn gt hi
C đi chim nhỏ ca bi hồi quy
Em dang tay dng nhu m
Ta chn so vội m gh Ging Tin
Nụ tnh ngọt
          lịm bốn miền..,
đ m vũ trụ..,
chao nghing đất trời
Vẫy đui ,
cn nhỏ khng rời
Lồng đn đỏ
sớm
        ngỏ
        mời
hin trong
Chiều t
nắng xế
đồng lng.
Giao bi động chn loan phng rm ran.
Thể tnh đm vội bung mn.

HNL

 

 

art2all.net