h nguyn lngl    đ ổ   đ ư ờ n g   t h u

ma thu xưa đ
vẫn hoi m vang
hai hng phong đỏ
vờn nắng chiều vng

chn m gt nhỏ
l đa
mơn man
mơn man

xn xao l cỏ
bước ai dịu dng
tnh ai mở ng
đn lng
trổi khc
xừ, xang

thời gian nhịp g
ma thu bng hong
hng phong sắc đỏ
sầu chi vỏ vng ?
người tnh lệ nhỏ
buồn? vui? sang ngang !

tạ từ chưa tỏ
lạnh gi ma sang
chim lười động mỏ
trăng khuya ngỡ ngng
ma thu từ độ
nghe những phủ phng

đường xưa v vỏ
người xa dặm ngn
thu về bung gi
gi nhắn : lỡ lng !
hng phong l đổ,
xạc xo..,
xo xạc..,
:_ tnh tan !...tnh tan!...

HNL


 


N h ớ   T h u

_con mắt c đui !

Ma thu nấn n chưa về
Nng ơi l nng
mệt mề
nắng chan
L rơi / tin bo hạ tn
M sao lửa gi vẫn cn qut hung
Trung thu /trống trẻ cắc tng
Qua lu rồi
ngỡ
nghe chừng như chưa
Thi th ,
hong lại thu xưa :
bng my
khi tỏa
đường mưa
dng người
Tựu trường khc khch tiếng cười
Giữa thanh m lẫn/một mười vẫn ring
Theo nhau/người biết /ng nghing
Nhạc đu vẳng khc em hiền ma -xơ
Bốn ma /thu _mi ma thơ
Thu xa vẫn nhớ,vẫn chờ khng ngui.
Nhớ hoi
con mắt c đui .

HNL
T h u   T n h   Đ ẹ p   Ơ i !

Tử sinh cng đẹp như l vng rơi
Trch chi on chi tm động người ơi
Hạ tn thu đến chuyển ha đất trời
Đng qua xun lại cung đn đầy vơi

Đa hoa v ưu xin ủ tim người
Nụ cười an lạc /hạnh phc dng đời
Xun Hạ Thu Đng đi rồi lại tới
Sắc mầu mun vẻ huyền ảo diệu vời

Vui ư ? buồn ư ? đi bờ vọng huyễn
Ba chm bẩy nổi biết thuở no ngơi
Buồn vui khng phn thu đng chẳng rối
Ơn trời tọa hưởng, đời_một cuộc chơi !

Phai tn ho a, mượt m xanh tươi
Xanh đỏ tm vng gam mầu chuyển mới
Cớ sao cầu chi my nước ngừng tri ?
Tr lng tịnh vắng, thu tnh đẹp ơi !

H Nguyn Lng

 

art2all.net