h nguyn lngNgy Về Khng Hẹn
        

          (Một nn hương cho người lnh Biệt Kch
          chết trong trại t Vĩnh Ph)


 

 

Biệt Kch hề!
Biệt Kch hề!
Biệt Kch ra đi khng hẹn ngy về
Cầu Hiền Lương vượt gi buốt da t
Sng Bến Hải bờ nam
xa rồi !
xa,
ngt mắt...

Đm trừ tịch.
Điểm hẹn Y , giờ X.
Rừng thm su, u tịch giữa đất th
Cnh d bung
sinh, tử
mịt m
Pha dưới
hờm sẵn
bạn ?
địch ?
hay,
nanh vuốt sắc lũ co hồ d th ?

Đm.
Đất, trời say ngủ
Đốm lập le chn chập choạng khi khu
Dỏng tai nghe,
thở pho:
Cc cu ..cc cu..
_tn hiệu!

Đất địch.
Sng,
_"H biến !"
Một cn ngố l đ :
mũ tai bo, sng AK, dp lốp_
Ln lch
tiếp cận,
d la
ghi ch.
........
Hang cốc lạnh giữa khuya
Mở tần số chuyển tin,
vui
tiếng my u..u..

Tổ Quốc_Danh Dự _Trch Nhiệm
S chi bữa đi, bữa no
S chi hiểm địa, ngục t
Tuổi trẻ kiu hng
Sống ư?
Chết ư?
Lng hồng
v ...
nhẹ tnh.

Biệt Kch
hề !
V non sng
nặng gnh
Mong cho Qu Hương
hề !
trường tồn thin thu.

HNL

 

art2all.net