Hà Nguyên Lăng

 

 

Ác Mộng Tháng Tư Đen

 tháng tư mơ thấy ḍng người
thất tha bầy lũ đười ươi cháy rừng
thấy ông tóc bạc c̣ng lưng
thấy bà run rẫy rê từng bước chân
thấy cha mẹ dáng tần ngần
nh́n lui, ngó lại đau dần ruột gan
thấy em ră rượi nắng chang
bạn bè trường lớp tan đàn khi không
tháng tư xe pháo lồng cồng
De lui nhích tới ra công dă tràng
thương anh lính trẻ ră hàng
sững sờ dâu bể mang mang đỉnh sầu
ḍng người tuôn chẩy về đâu
máu tanh ruồi nhặng đen mầu tháng tư
Tháng Tư Đen __ác mộng từ
cáo hồ lộng quỷ ngất ngư sơn hà

HNL

 


 

art2all.net