Hà Nguyên Lăng


Bắp rang Bếp lửa


Mưa về rào rạt mái tôn
Bắp rang bếp lửa du hồn lối xưa
“Tích rằng…”, lời Mẹ êm đưa
Con nhai rau ráu bắp vừa ḍn tan
Đông về bên bếp hồng than
Ṿng tay mẹ ấm nồng nàn giấc say…
Mưa đằng Đông.
Mưa đằng Tây ..,
Bao năm lưu lăng bao ngày đông qua
Mưa rơi..,
Mưa rơi động giấc mơ hoa
Bắp rang, bếp lửa chan ḥa t́nh xưa
Ngày xửa.., ngày xưa…
Mẹ đà ngày xửa ngày xưa
Đông nghe buốt lạnh giọt mưa bây chừ

hà nguyên lăng
 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net