Hà Nguyên Lăng

 

 

 

 

Bắt bóng
 


Tay măng bắt bóng vờn bay
Bóng boong...bong bóng loay hoay bắt hoài
Một đời _ đuổi bóng miệt mài
Trăm năm tay thỏng tiếc hoài bóng boong

Hà Nguyên Lăng

 

art2all.net