hà nguyên lăng


 

BIỂN SẦU (*) 

Ánh trăng trắng ngà vời vợi trời xa
Cung Quảng ai về c̣n đây âm ba
Thiền thi tâm mở sáng cơi sha bà
Người chừ khuất nẻo đường trần mưa sa

Bạch Nga! Bạch Nga!
Tháng Năm tuyết giá Mênh- Mông- Biển- Sầu
Chim chiều cánh rũ chích bóng nơi đâu?
Nước trôi! nước trôi ! buồn trơ cổ độ
Ngh́n trùng xa khơi_ nước nhớ chân cầu ?

Bạch Nga! Bạch Nga!
Một lần giao bút một thuở tâm đầu
Tháng bẩy chưa về trời vội mưa ngâu
Bút chưa ráo mực nghiên bỗng đẫm sầu
Bạch Nga ! Bạch Nga! Trời Tây hun hút
Người chừ nơi đâu?!
Người về nơi đâu?!

Hà Nguyên Lăng

(*) Ư thơ của chị Bạch Nga

 

 

 

art2all.net