hà nguyên lăng


 

Bổn lai Vô Nhất Vật

Hỏi ai tạo dựng hằng sa
Cho ai có mặt ta bà rong chơi
Uả , sao ta có tên người
Nhớ muôn niên cũ tiếng lời không thinh
Nhớ ra giật thót cả ḿnh
Muôn sai bày biện ư t́nh duyên ưa
Địa đàng nhớ khúc nôi xưa
Trót tham trái cấm đẩy đưa xa nguồn
Ta vo vũ trụ tṛn vuông
Hô phong hoán vũ đóng tuồng huyễn hư
Đi về nghe đă ngất ngư
Cây đa bến cội chừng như vợi vời
Ngẩn ngơ đứng giữa chợ đời
Chuông ngân vô trú gọi mời quy nguyên.
Th́ ra đâu cũng là miền
Th́ ra tứ xứ miên trường khinh an
Th́ ra thiên địa vô can
Thỏng tay du hí chi màng tử sinh
"Bổn lai vô vật!"_lời kinh.

Hà Nguyên Lăng
 

 

art2all.net