h nguyn lngCầm Chiếc Gươm

Thn Phụ Lưu Truyền ... *

(Cảm hồi từ bi thơ
Khc Cho Việt Nam
của Sa Hn Giang)


Bn bờ nầy Đại dương
Bạn đang m thầm ngồi khc
Ti cũng đang thổn thức
với những giọt lệ khn cầm
Bn pha Đng_bn Florida
một chiến hữu gi
khng chịu nổi uất nghẹn, hờn căm
đ tự thiu thn xc...

i,
bọn chng ta
tay đ mỏi
chn đ mn
hạt bụi mỏi mn
đang chờ giờ xa sổ
th
cn mong chi gnh vc
chuyện nước chuyện non
trong cơn bỉ nghn cn treo sợi tc ?!

Lẽ thịnh suy:
Tre gi măng mọc
Ti lại khc
Bạn cũng bật khc
Rừng tre non no thấy đu
chỉ thấy lơ thơ, lc chc
vi mụt tre ngoi ln
đ bị bọn Cộng n
dập vi khng kịp ngc

Khng!
Khng!
Hy ngăn ngay
nuốt ngược ngay
dng lệ yếu lng
Dẫu cho ngy mai xui tay nhắm mắt
Th, hm nay_cn đy,
Xin ti đừng qun!
Xin anh đừng qun!
Hy tht to cho lũ chu con thức tỉnh kiếp n vong
Hy vạch thật r,thật rạch ri giặc ngoi th trong
Vạn Kiếp B Truyền nhớ chuyển lưu hậu thế
Gươm anh linh cha ng
trn trọng
trao tận tay
cho lớp trẻ xoay vần thế nước nguy vong.

H Nguyn Lng

 

______

*Trch từ Lời nhạc :

Cầm chiếc gươm thn phụ lưu truyền
Rồi chỉ vo sơn h biến cố
Trao n đi gy lại cơ đồ

.

trong Hồn Vọng Phu III của L VănThương.
 

 

art2all.net