Hà Nguyên Lăng

 

Xin nhấn vào tựa đề để nghe melody :

CÁM ƠN VẦNG TRĂNG

 CÁM ƠN VẦNG TRĂNG CŨ

 

Đêm đêm vẫn đợi chờ
Vầng trăng qua khung cửa
Đắp một mảnh chăn hờ
Nghe hương đêm nhẹ thở

Từ trời cao lồng lộng
Ánh sáng luồn qua song
Tóc thả dài trên gối
Mộng, thực bay lên không

Tháng năm qua lặng lẽ
Trăng vẫn là trăng xưa
Ta chẳng là ta cũ
Hồn sao chưa cạn khô

T́nh nồng rồi t́nh nhạt
Lời nồng rồi lời bay
Ta nằm sau khung cửa
Nghe trăng đầy trong tay
 

Đặng Lệ Khánh
 

 

 

art2all.net