h nguyn lng

 

 

Chiếu Bạc Cuốn Rồi

 


 


tc mướt xanh ci xỏa trn chiếu bạc
đời ai xanh / sao đ sớm riệu rời
đm xanh xao nghe mộng đời đổ nt
sợi gn xanh buồn tay trắng ơi hời !

những qun bi u cũng chừng ngắc ngoải
thảy, dằn, nặn, bọt ty mặc tay chơi
em c nghe khng hồn mnh khắc khoải
bải hoải bạc tiền ong bướm lả lơi

Trn chiếu bạc c chng mơ khanh tướng
Chữ nghĩa đỏ đen, qun cả đất trời
Vi cổ vi đầu sch đn bụng trướng
Cc nhi ha b mơ c một thời

Thng tư đen đ canh bạc r rời
bạc tiền, khanh tướng thi đ thi rồi
nam kha tỉnh giấc, lạnh buốt gi Hời
chiếu bạc cuốn rồi, lai tỉnh_ người ơi !

HNL
 

art2all.net