H Nguyn Lng


 

Chiều Qua Ni Bạch M

 

 

Bạch M ! Bạch M ! sao cn dừng v ? 

Hoa ? Mu Đỗ Quyn? thấm thẩm ni đồi 

Bạch M hỡi !Sao dẫm chn tại đ ? 

Biển đng ro gọi 

Ải Bắc đang chờ 

Quốc ku thổ huyết /đp vọng ơ hờ

 

Bạch M! Bạch M! 

Ngựa trắng hồng bo tung honh mấy thuở

Mau ngẩng đầu ln sa trường tung v 

No, ai trng sĩ!

No, ai chinh nhn ! 

Đầu sng xng pha bin thy lướt gi 

Tổ Quốc điu linh s g nguy kh

 

Dậy m đi ! 

Dậy m đi ! 

Ba lần Bắc thuộc ngn năm đ tỏ 

Nước mất nh tan thn lm tru ch 

Quốc ku! 

Quốc ku! 

Tiếng quốc lại ku thiết th mu rỏ

 

Bạch M! 

Bạch M !

V tm được sao? Cn chưa động v ?!

 

HNL

 

 

 

trang h nguyn lng

art2all.net