H Nguyn Lng
 

           Chừ thi,

                       hẵng nng niu mầm lộc nh !

 


 

 

  buồn chi nữa khi cửa thời đ khp

      lưỡi thần đao chưa vung nửa đ đao

      tung cnh mộng-thn diều khng gi bọc

      ch ngang trời bạc tc giấc chim bao !

 

  cũng những muốn

                             vần xoay con tạo

      ngn ngẫm đời

                             bỉ thử hổn mang

     (em, mấy độ nu trăng tn cổ tự

     Ta một thời, rong bước lữ hoang mang)

 

  th, thi nh!

đ đến lc xếp tn y, gươm cn, kiếm gỉ

tiếc m chi

              chuyển chi được cuộc cờ tn

 

  chừ thi hẵng, nng niu mầm lộc nh !

buồn-thu-đi

đng-tan-gi

                 nắng xun lan

mặc ging bo:

gầm,

gừ,

go,

tht,..

một thuở rồi thi

rồi cũng sẽ

tự

tiu,

tn.

 

HNL 

trang h nguyn lng

art2all.net