hà nguyên lăng


 

 

CÓ PHẢI EM NGÀY XƯA
(Riêng tặng Nhạc sĩ TN và Nữ sĩ AV
Đang sống trong tổ ấm ở Montréal,Canada)


Có phải em ngày xưa
Đường Quang Trung râm mát
Áo hoa vàng đậm nhạt
Guốc gơ động hồn ai

Có phải em hồn mai
Tóc vương hương suối ngàn
Em_đăng quang thuở nọ
Lycée Blaise Pascal

Có phải em ngày xưa
Nắng chao sóng sông Hàn
Tùng dương reo vi vút
Bên băi bờ Đông Giang

Đường em về _ Thái Phiên
Ai biết ai ưu phiền
Ngă Năm đành rẽ lối
Đêm buông sầu cô miên...

Canada buộc mối
Montréal xe duyên
Cầm, ca hồng chỉ nối
Vui đời. Đời vui yên !

Hà Nguyên Lăng
 

 

art2all.net