H Nguyn Lng


 

C phng
 

 

 


Người đ đi tnh đ chia xa
Ai đeo hờn tủi bng ngy qua
Chim bay ni bắc, đau dng ngọc
Trăng rụng hồ ty, tủi phận ng

Cnh hạc mịt m trong rng nhạt
Lầu hồng quạnh quẽ nh hồng pha
Đm lạnh v tnh che ng vắng
Hiu hắt đn khuya chạnh nỗi nh

Tnh đ xa đm cũng dần qua
Gi la sương ẩm lạnh chăn hoa
Song ngoại my mờ che tinh đẩu
Dặm trường u lạnh khch phong ba

Thi, mặc trăng gi soi bng lữ
Ngn lần thương tnh cũng nhạt nha
Thư xưa gấp, mở rồi mở, gấp
Chung giờ đổi khắc lại ngn nga.

HNL


 

trang h nguyn lng

art2all.net