hà nguyên lăng


 

CŨNG LẠI MƯA NGÂU
 


Có phải ngoài nớ mưa ngâu
Trong ni tiệc vẫn c̣n lâu mới tàn
Khi không răng lại bàng hoàng
Chao ơi là nhớ ngút ngàn chuyện xưa
Cũng là ngày đó trời mưa
Cũng là tháng bẩy năm xưa tiễn người
Ra đi o khóc hay cười
Chén ly bôi đắng mọc mời mần chi
Quê hương bỏ lại o đi
Mưa ngâu rầu rỉ rầu ri Huế buồn !
Ń, o con gái Kim Luông
O đi chi để mưa tuôn Nguyệt Biều
Trường Tiền ruột héo chín chiều
Chim qua Núi Ngự tiếng kêu bi hoài
Sông Hương chẳng phút nguôi ngoai
Hoàng Thành nuối bóng trăng soi dặm trường
Bốn mươi năm măi tơ vương
Bi chừ gặp lại nghe dường ai đâu
Tiệc tương phùng răng lại rầu
Cớ chi cũng lại mưa ngâu, lạ hề !

Hà Nguyên Lăng
 


 

 

art2all.net