hà nguyên lăng


 

CUỘC CHƠI MIÊN VIỄN

mốt mai ai về ḷng đất
ai rồi sớm bỏ cuộc chơi
mất c̣n nào ai hay trước
can chi xa vọng những lời

ngày c̣n có nhau rơ mặt
gần xa vẫn đó trên đời
tâm t́nh sẻ chia gút mắc
buồn vui trao nhận mọc mời

mốt mai ai về ḷng đất
chỉ là con nước đầy vơi
nước vẫn muôn trùng vời vợi
mất c̣n bào ảnh, người ơi!

t́nh ai _hành trang cuộc lữ
mắt ai sao sáng bên trời
tṛn trăng_dung nhan lai khứ
Xoay xoay luân vũ ta người

Hà Nguyên Lăng


 

 

art2all.net