hà nguyên lăng


 

 

Dặm Người

Bến đời dơi lại dấu xưa
Vẫn vầng trăng cũ ḍng đưa lạ ḍng
Lao xao sóng động bên ḷng
Rừng đêm thắp lửa tiếng cồng vọng vang
Chân trần trẩy nhịp hồng hoang
Vết in cổ sử ngỡ ngàng ngh́n sau
Dặm trời một thoáng mưa mau
Dặm người _lệ rỉ hoen mầu trùng dương

Hà Nguyên Lăng

 

 

 

 

 

 

art2all.net