H Nguyn Lng

 

 

DNG IM CỦA NI

 

 

 

1.-Dng im
ni c động tnh
c nghe trăn trở
cuộc mnh v đu
V đu
vinh nhục di dầu
bo hao được mất
bể du rạc ri


2.-Dng im
dấu chứng cn yu
cn mơ cn tưởng
bng kiều khứ, lai
Đm chng
tưởng nhớ những ai
nắng mưa khơi mạch
ngắn di thở than

3.-Dng im
m vọng min man
ci soi dung diện
bng hong cội thn
m hoi
bng ảo lần quần
dy dưa qun trọ
đường trần hoang du
Nhập nha
hư thực v, d
bờ trong bến đục
khi khu dặm trường

4.-Dng im
tĩnh tịch diệu thường
bung..,
bung...
'khng , c'
m sương tan rồi

5.-Dương quang
V lượng
Rạng ngời.


H Nguyn Lng

 

 

 

art2all.net