hà nguyên lăng

 

 

Xin nhấn vào tựa đề để nghe nhạc

Đêm đông buồn

Thơ: Henry Long

Nhạc: Hà Nguyên Lăng

Ḥa âm: Trần Quang Lộc

Ca sĩ: Thu Hoài
 

 

 


ĐÊM ĐÔNG BUỒN
 

Tôi đứng bên ni sông
Bên tê vùng đất mới
Nh́n con đ̣
Đ̣ lướt sóng
trôi nhanh...
trôi nhanh...

Em chưa đến
một ḿnh tôi thờ thẩn
Đêm đông buồn
tượng Chúa cũng buồn tênh

Hồi chuông đổ
sắp đến giờ Thánh Lễ
Cổng nhà thờ đông vui kẻ vào ra
Tôi đứng đó
thâu đêm chân rời ră
Mắt mờ không
sao chẳng thấy em qua
...........

Rồi,được tin
em vượt thoát đến bến bờ viễn mộng
Noel về
tôi vẫn về
bến sông xưa đứng ngóng
_ngóng đ̣ xưa
t́m lại dáng ai xưa
ôm kỷ niệm
ôm một trời vô vọng...

Chúa ra đời.
Vang vang hồi chuông gióng
Lạy Chúa
Lạy Chúa
Chúa sinh chi giữa đêm đông lạnh cóng
Đời Chúa
Đời tôi
cũng rồi
cũng
một kiếp long đong....

H. Long

 

 

art2all.net