Hà Nguyên Lăng


Xin nhấn vào tựa đề để nghe nhạc

Đêm Giáng Sinh

Bên Bờ Sông Cũ

 


Bên bờ sông nầy ḿnh đă đan tay
T́nh tuy xa rồi đêm vẫn đêm nầy
Tôi vẫn hằng năm về đây ngóng đợi
Người say duyên đời chắp cánh xa bay


Chúa vẫn hằng năm đêm nầy giáng hạ
Người ban phúc lành khắp chốn vui ca
Riêng tôi bến sông đêm đông lạnh giá
Thầm ôn chuyện t́nh ngày đó xưa xa

Thuyền trôi ! thuyền trôi …thuyền neo bến lạ
Người vui mái ấm chuyện cũ phôi pha
T́nh cho e ấp t́nh dẫu mặn mà
T́nh đầu ngu ngơ cũng đành thôi đă

Thuyền trôi! Thuyền trôi…bập bềnh sóng vỗ
Sương sa đẫm mặt hay mắt lệ nḥa
Đêm đă khuya chăng ?..Giáo đường chuông đổ
Về đâu ? Về đâu…con nước vời xa …

Hà Nguyên Lăng
 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net