h nguyn lngĐm Hồ Cầm

(Ty ngọa sa trường qun mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhn hồi ! )

 

 

Lưng ngựa
Bng trăng
Hồ cầm ro rắt
nhớ
nhớ đại ngn_ phương trời xa lắc
thăm thẳm
m xa

Rặng liễu nghing mnh,
m mẫn
Mặt hồ
in
bng quỳnh hoa nở muộn
mun muốt, kiu sa
My, trời đm
tẩn ngẩn.

Quỳnh Hoa !
Quỳnh Hoa !
xa rồi...
Rất xa.
V ngựa
Bụi m
Ầm o xung st
Sương khuya lạnh
Ngựa hồ h gi bấc
Trống cầm canh
Lửa, đốm lập le
rờn rợn tử, sanh
Nhớ
nhớ thm trầm
yểu điệu dng tri m !


Rượu bồ đo, chn lửng.
Trầm ngm.
Sao khuya vương đy cốc ?
Khng !
Đi mắt huyền lệ đẫm
Người khc người
từ ly !


Quỳnh Hoa!...
Quỳnh Hoa!...
Hồ Cầm gieo tiếng nấc
Rượu cạn ?
_Choang!
Vch đ
lo ro pha l
vỡ
tiếng cười ngạo nghễ
run rẩy rừng thẩm xanh


Rượu dốc bầu
Trăng chếnh chong,
Giai m loạng choạng
Bng hong,
hồ cầm
rơi !...

Ty ngọa sa trng
Người
hỏi chi ?
cườichi ?
Mười phương
say
ngất ngất
Cổ lai chinh chiến
Cn?
Mất?
Mặc ... trời hay !!!


HNL

 

 

art2all.net