H Nguyn Lng

 

 

Đm Xun Mưa Trở Rt

  

Nửa đm mưa lộp độp mi tn
Gi rt từ đu lại thổi dồn
Khng lẽ nng Bn nơi cố quận
Tm đất lnh lnh ci sng cồn

Lạ nhỉ, ma xun trời trở rt
Phng khuya trăn trở nhớ c thn
Mi ấm ngy xưa đ cổ tch
Đm thức đi, về động ci hồn

Ma xun đ ra đi cn mẹ
Mẹ chừ my cuối nẻo v ngn
Qu cha nguyn vẹn từ bao thuở
Tan tc cuồng phong mi rập rồn

Nầy em, em đang thức như ta
Em cũng đang nhớ lắm qu xa ?
Tay khẽ tm tay trong chăn ấm
Xun bỗng về_ rt mướt vời xa.

h nguyn lng


 

art2all.net