hà nguyên lăng


 

DƯỜNG NHƯ LÀ MÙA ĐÔNG

Dường như là mùa đông
Se se buôn buốt ḷng
Khung trời hoang loang nắng
Sầu đâu vương sầu đông

Dường như là mùa đông
Nhớ tay mẹ ấp nồng
Ngỡ, mây trời _ tóc trắng
Mẹ ,ơi hời ! hư không .

Dường như đă vào đông
Hồn quê dâng mấy nỗi
Biển lịm sầu mênh mông
Quan tái sầu mênh mông

Đời ai dường vào đông
Khóe thời gian khắc nếp
Đối kính người bâng khuâng
Thương ai buồn dâng dâng

Quẩn quanh dường vào đông
Bạn bè vui thảng hoặc
Sợi mưa nḥa thinh không
Tiếng mưa ch́m thinh không

Khúc quành theo khúc gấp
Đời ta dường vào đông
Gió về bời tóc rối
Nghe đời hoài lông bông

HNL

 

art2all.net