Hà Nguyên Lăng

 

 

Du Xuân Trên Hồ Ashi

  

Trên lan can
trên du thuyền
tầng ba
Tay nàng choàng ấm tay ta
Niềm vui hạnh phúc chan ḥa_bỗng nhiên!
Mặt hồ Ashi tịnh yên
Thông ngàn Phú sĩ bên triền vi vu
Nắng xuân vén khoang trời mù
Tâm ru giai điệu thiên thu vời vời
Nghe xa.
Rất xa...
Xa xăm hơn thiệt giữa đời
Ch́m trong phiêu lăng đất trời Japan
Thuyền về
bến nước mơ màng
Sakura rắc tóc nàng _đón yêu .
Hồng hoa
má hồng
giữa chiều
Saké chưa nếm ra chiều say say
Hẹn em
say nhé
đêm nầy.

hà nguyên lăng


 

art2all.net