Hà Nguyên Lăng


e m   g h é   đ ờ i   t ô i

 

 

 


Cơn cớ nào đưa em ghé đây
Hào quang em sáng ngọn điện gầy
Và tôi – thân xác như nhẹ hẩng
Rượu Bồ Đào ? –Không . Sao ngất ngây ?

Cơn cớ nào đưa em ghé đây
Ṿng tay tôi nghiệp dĩ vơi đầy
Cánh em để lạc theo trần mộng
Em có buồn khi trông cánh mây

Em có buồn khi trông bướm bay
Hoa xưa động cũ chạnh niềm tây
Nhớ thời xiêm áo muôn sắc ảo
Vờn khúc Nghê Thường vui gió lay

Em có buồn khi em đă hay
Đời tôi c̣n lại đắng ḥa cay
Cờ chưa nước bước đà tan cuộc
Thơ rượu ươn ươn tỉnh tỉnh say...

Em buồn không,
Khi em đă hay ?!!


Hà Nguyên Lăng

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net