hà nguyên lăng

 

 

 

 

 

 

 

Homeless tự trào

Nặng vai gậy dép trần đời
Chân không dung dẽ đất trời phiêu du
Tâm hư chẳng nhuốm bụi mù
Thỏng tay vào chợ hiền ngu cũng là
Chùa am vướng víu vào ra
Mỏi chân gát núi, đảo xa gối nằm
Đêm buồn đếm ánh sao băng
Đêm vui cùng trẻ giỡn trăng đầu đ́nh
Ngủ say đất động mặc t́nh
Sáng ra dậy muộn:" Ủa, ḿnh là ai!"
Là mặt trời vén đêm dài
Hay con chim biển vừa soài cánh bay(?)
Là chi, cần chi phải hay
Biển trong vốc rửa mặt mày thế gian
Ngoảnh đầu thấy bến, cười khan:
Bờ đâu cũng bến chi màng đục trong.

HNL


 

art2all.net