H Nguyn Lng

 

Giấc xưa 

(Chớm thu tưởng nhớ T. )

 

 

  

 

Nh nng gc phố Ng Năm

Thương ai năm ng trăm lần ti qua

Hin trăng e ấp mặt hoa

Tc tin hong gi xut xoa my trời

Tan trường ai bước nhịp lơi

Theo ai bng đổ hỡi người biết khng

L vng mấy độ thu đng

L gom dễ đếm tnh nồng ai đong

Thương ai  lng những nặng lng

Lời tuy chưa tỏ tnh trong đ l.. ,

Lửa th pht động can qua

Bt nghing xếp lại tnh ta để rồi

Một ngy- se l thu rơi

Hung tin mấy chữ một đời ti đau:

Nng đ vỡ ngọc chm chu

Chuyến xe oan nghiệt để sầu thin thu

Người về ?

Người về đu - chốn mịt m?

Bao nhiu thu vẫn chớm thu lại buồn

Hỏi đời ? -  Lẽ ấy v thường

Hỏi trời cơn cớ ? Chỉ  tuồng bể du

 

 Ci người

            đọng một chữ:

                                     - sầu ?!!

 

H Nguyn Lng

 

 

trang h nguyn lng

art2all.net