H Nguyn Lng

 

Giữa dốc v thường

 

 

1. em về giữa dốc

    tnh cờ

    cơn mưa

    đổ,

    ướt,

    nhe bờ mi son

 

2. tnh c

    ven  giữa dốc mn

    đa hồng

    mỉm miệng

    cnh cn đung đưa

 

3. mưa về

    m tỏa

    dng trưa

    ai về

    cn dỗi

    cơn mưa v tnh

 

4. em  v

   ngắt nụ hồng xinh

   gương soi vụn vỡ

   giận mnh

   khi khng .

 

  h nguyn lng

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

Thanh Bnh

 

ng g

gi

một  con b

đứng

gặm cỏ.

 

h nguyn lng


 

trang h nguyn lng

art2all.net