H Nguyn Lng

 

 

Giữ Lại Cho Em
(Khi nghe nữ sĩ NT muốn v đốt hết
Những tập tnh thi)

 


Em v thơ em quăng đ quăng đy

Ti lượm tờ thơ trn l trn cy
Ti lượm tờ thơ theo gi theo my
Ti lượm tờ thơ tri theo sng suối
Ti lượm tờ thơ giữa biển trng vy

Đời người ngọn nến trước gi lắt lay
Giỗi lm chi em trăng khuyết trăng đầy
Hợp rồi sẽ tan mun đời vẫn vậy
Hờn lm chi em tnh dẫu hao gầy

Ti xếp thơ em hong lại con tim
Một thời yu đời, yu người cuồng say
Ti vuốt thơ em từng trang mực tm
Dng thơ một thuở kht tnh ngất ngy

Giữ lại cho em cn lại nơi nầy
Cn đy dấu yu một đời sng dậy
Một đời ngậm ngi tnh thi lốc xoy
Trang trắng ra về _c trả, c vay .

H Nguyn Lng


 

art2all.net