hà nguyên lăng

 

 

Hạt bụi chân như

 
Dơi theo giông băo gạn bụi hồng trần
Bụi đời bám măi ḷng phiền bâng khuâng
Thời gian qua đi đ̣ xa bến giác
Sào khua trăng tan trùng trùng tâm động

Một hạt bụi trần_hằng sa thế giới
Một hạt bụi trần_ chân như hiển lộng
Hạt bụi là ta tan rồi huyễn mộng
Ta là hạt bụi giao ḥa chân không

Lời vàng từ huấn: "gạn đục khơi trong.
Một vật cũng không, xưa sau vẫn thế,
Loay hoay trong đục chỉ khéo uổng công!"*
Không bụi, không ta trời cao bể rộng

Gạn chi ? Khơi chi? _ Vô cầu thấy bến
Hạt bụi hồng trần tṛn chứa hư không
T́m chi t́m đâu đường xa lạc dấu
Tâm vô lượng vốn ‘chân diệu mênh mông’**

Hà Nguyên Lăng

 

_____

 

*Bổn lai vô nhất vật

 Hà xứ nhạ trần ai

        (Lục Tổ Huệ Năng)

 

** ‘chân không diệu hữu’ hay ‘chân không diệu trạm’ cũng thế.


 


 

 

art2all.net