hà nguyên lăng

 

 
H ạ t   M u ố i   V à   T ô i

Chẳng chút lộng ngôn,khi bảo :
”Trong một hạt muối nhỏ
có mặt cả trùng dương.”
Chẳng lộng ngôn, Phật thuyết
hiện hữu của bạn :
”Thiên thượng thiên hạ
Duy ngă độc tôn !”
Bạn thử nhắm mắt
tất cả đều tan biến
Bạn mở mắt ra
vạn vật lại xuất hiện
Một hạt muối nhỏ
dung chứa hàm lượng
mặn mà của biển
Cũng thế,
Bạn vừa là một
vừa là tất cả
Bạn _ chủ thể chính bạn
vừa là chủ thể
vũ trụ mười phương
Một hạt muối nhỏ
là một tinh thể
kết tinh từ biển
Bạn là tinh thể
kết tinh từ hằng cữu vô biên
Nào,
Hỡi đấng trượng phu
đừng quên đăng quang
xin ngẩng cao đầu
tự tôn nghiêm ḿnh
trong ngôi cao Chúa Thượng.

Hà Nguyên lăng

 

 

art2all.net