hà nguyên lăngHăy tiếp lửa

Lê thị Tuyết Mai

 


Lửa
Lửa từ đốm mai vàng trong băng tuyết
Cháy lên
Cháy bùng lên
Lửa roi truyền từ ḷng Mẹ Trưng Vương
Hừng hực đuổi dồn giặc Hán ra khỏi biên cương
Lửa rực rỡ sáng soi Bạch Đằng Giang kiên cường
d́m sâu cuồng vọng lũ giặc bành trướng Tống, Nguyên
Lửa
Lửa thiêu rụi dă tâm Minh Đế áp đặt xiềng xích ngoại quyền
Lửa phá sản mộng xâm lăng cuồng điên Thanh triều man mọi
Lửa
Lửa ḷng Mẹ Trưng Vương ngàn năm soi rọi
Lửa sáng hồng Nhật Tảo
Lửa đỏ dậy Sông Lô
Lửa khuôn thiêng ǵn giữ cơ đồ
ḍng giống Rồng Tiên lưu truyền vững mạnh
Đồng bào ta ơi!
Xin đừng để lửa Trưng Vương nguội tạnh
Lửa vị quốc Lê Thị Tuyết Mai đă nhóm lên dũng mănh
Người Việt ơi mau tiếp lửa đấu tranh
Không có ǵ có thể cản được hào khí hùng anh
Lửa ḷng tôi
Lửa ḷng anh
Lửa tiếp lửa, lửa bùng lên
đốt sạch,
quét sạch
nội thù trấn áp
giặc ngoài gian manh
Cho quê hương miên viễn an lành
Cho Việt nam muôn sau rạng rỡ sử sanh
Nào tôi !
Nào anh !
Nào chúng ta !
quyết không để
lửa Trưng Vương
lửa Lê Thị Tuyết Mai
tàn lạnh.
Vùng lên!
Hăy ngạo nghễ vùng lên như lửa
Đánh cho Tầu cộng không c̣n giáp manh
Đánh cho cuồng vọng xâm lăng Tầu cộng tan tành
"Cho tỏ mặt Việt Nam anh hùng hữu chủ !" *

Hà Nguyên Lăng

* Lời hịch của Quang Trung Đại Đế
 

 

art2all.net