hà nguyên lăng

 


Hoa cà phê tây nguyên
(Nhớ Tháng Ba Tây Nguyên di tản)
 


Hoa rồi phiêu dạt nơi nao
Phai hương nhạt sắc ngán ngao cơi người
Mộ hoa đất đẫm máu tươi
Ngất say c̣n lũ đười ươi khật khùng

Hoa Tân Rai
Hoa Đắc Nông
Nở đi em! Nở đi em!
Lũng, đèo chung nỗi khốn cùng
Trắng trinh bung nở năo nùng Tây Nguyên

Chút ḷng trao vội tay tiên
Mốt mai dư lệ khóc miền hồng hoang.

Hà Nguyên Lăng

 

art2all.net