hà nguyên lăng


 

Họa Mi và Xuân T́nh
 


Mùa đông nghe chừng chưa qua
Sương vương vương lạnh hiên nhà
Cội mai se ḿnh đợi nắng
Vọng xuân… chờ …họa mi ca

Người ơi sao người hoài xa
Phương nào tin đưa băng giá
Tóc xưa liễu xanh bóng lả
Thương chừ tuyết phủ sương pha

Họa Mi !…chờ…họa mi ca
Chờ nhau năm tịch tháng tà
Chờ nhau ṃn non, lở đá
T́nh ơi xin đừng phôi pha…

Ḱa ô ! tiếng họa mi ca
Mùa xuân về vui mởn lá
Mai vàng cười tươi nắng lạ
Trăm năm xuân măi mặn mà.

Hà Nguyên Lăng


 

 

art2all.net