Hà Nguyên Lăng

 


Hóa vàng

  

T́nh người theo Tết hóa vàng
Lung linh lửa múa tro tàn gió đưa
Hỡi người_người đă muôn xưa
Thâm t́nh lệ có ngập mưa Diêm Phù
 

Vàng bay!
 

Vàng bay về cơi mịt mù
Minh mông chi xứ thiên thu đôi bờ
T́nh vàng liệu có chơ vơ
Hồn ai chốn ấy có chờ t́nh ai ?!!

Hà Nguyên Lăng

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net