hà nguyên lăng

 

 

 

HƯƠNG TAY
(thơ tặng hiền nội)

Sớm mai nhấp một ngụm trà
Hương tay ai chế đậm đà t́nh ai
Thương người vóc liễu dáng mai
Lên non xuống suối chẳng nài truân chuyên

Từ ta cờ rũ thành nghiêng
Ghe phen lận đận lụy phiền cho nhau
Ơn người nhẫn chịu thương đau
Trung trinh một dạ qua cầu nhục vinh

Có nhau từ thuở chiến chinh
Theo nhau nạn nước điêu linh những ngày
Theo nhau tay trắng lưu đày
Chắt chiu thương khó trời tây dăi dầu

Đời yên vui cánh chim câu
Quanh đi quẩn lại mái đầu điểm sương
Ngụm trà nhấm nháp hương vương
T́nh ai ngát tỏa miên trường quất quanh

HNL

 

 

art2all.net