hà nguyên lăng

 


KHÔNG

Tay dang đập vỡ chén phiền
Tim trong mảnh vỡ truân chuyên một đời
Mảnh nào chiếu sắc thân tôi
Mảnh nào ái ố nổi trôi phận người
Mảnh nào ghi khắc môi cười
Mảnh nào đọng lệ một đời đắng cay
A ha ha !
Ta say hay trời đất say
Muôn ngh́n mảnh vỡ rơ bày sắc không
Mười phương lơa thể tồng ngông
Nhập nḥa ta cũng tan trong vô cùng
Ai bày sinh, hóa khật khùng !!!

hnl

 

 

~~oOo~~THÔI QUÊN...


Thôi quên đi hết cuồng si
Cười vang, ngộ chữ vân vi cuộc đời
Thôi quên đi bóng trăng rơi
Tiếng kêu sương tưởng ngàn lời đắm say
Thôi quên đi giọt rượu cay
Nghiên son mực đọng mượn vay nỗi sầu
Thôi quên đi vạt áo nhầu
Lỡ rơi theo giữa đêm màu vàng mơ
Thôi quên đi hết chữ Thơ
Sắc huyền hỏi ngă giả vờ yêu em
Thôi quên đi khát khao, thèm
Tràn cơn mộng mị trong đêm ngọc tuyền
Thôi quên đi hết nét viền
Kẻ màu son đỏ ngả nghiêng môi t́nh
Thôi quên đi nhé - Một Ḿnh
Đầy ly rượu. Cạn. Chung t́nh với ta
Thôi quên đi mảnh vỡ ra
Đập ly t́m thấy trăng tà đêm qua
Quên đi nước mắt nhạt nḥa
Hai mươi năm tưởng đă là ... hương xưa

Như Thương
(14/8/2013
 

 

art2all.net