Hà Nguyên Lăng

 

 

K i ế p   m a iKiếp mai em là hạt cát
Sà vào giấc mộng đời ta
Hạt cát hóa thân nàng Giáng Tiên thơm ngát
Và ta hóa thành tấm áo lụa mượt mà

Kiếp mai em là bài ca
Cho đàn ḷng ta ngân nga
Em _ sóng vui vỗ về thầm th́ ru hát
Ta_ biển xanh mơn man chân sóng ngọc ngà

Nhớ nhé nghe em!
Kiếp mai xin em đừng là giọt lệ
Cho dù là giọt lệ mừng rơi
Có giọt lệ nào không chảy qua hốc mắt
Có hạt lệ nào không khô, ráo, tàn hơi

Kiếp mai lỡ ḿnh vẫn là người dưng
Xin nhớ nhé, em ơi!
Đă có thời ḿnh đă là tri kỹ
Th́ xin đừng tiếc chi
Xin em măi là nguồn cảm hứng
Cho ta măi hoài réo rắt t́nh thi.

hà nguyên lăng


 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net